Binnen GGZ-Maatwerk werken specialisten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, psychologie, orthopedagogiek en systeemtherapie.

We hanteren eenzelfde visie en daarnaast behouden we onze eigenheid. We kunnen door de aanwezigheid van verschillende disciplines elkaar goed aanvullen ten behoeve van onze cliënten.

GGZ-Maatwerk biedt een professionele, persoonlijke en praktische aanpak. We zijn toegankelijk voor een breed publiek wat betreft leeftijd, opleiding en achtergrond.

We werken nauw samen met andere disciplines in de regio zoals huisartsen, centra voor jeugd en gezin, betrokken zorgverleners en andere verwijzers om de behandeling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Omdat we kleine praktijken zijn is onze benadering cliëntgericht, flexibel en laagdrempelig. Dit betekent dat er doorgaans geen of korte wachttijden zijn tussen aanmelding en het begin van de behandeling.

We werken van uit een systemische visie met aandacht voor verschillende milieus van de cliënt (gezin, familie, vrienden, werk, school etc.) en betrekken het ondersteunend netwerk van de cliënt bij onze behandeling. Bij de begeleiding van het kind is het gezin ons uitgangspunt.

GGZ-Maatwerk werkt vraaggericht met als doel de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de cliënt en zelfmanagement te bevorderen.

Cliënten kunnen bij onze praktijken terecht voor vragen, problemen of psychische klachten zoals:

 • Angst-paniekstoornissen
 • Dwangklachten
 • Eetproblemen
 • Trauma’s
 • Opvoedingsvragen
 • Stemmingsstoornissen
 • Rouw- verliesverwerking
 • Partner/relatie problematiek
 • Assertiviteitsproblemen
 • Sociale problemen
 • Overspannenheid/burn-out
 • Spanning/stressklachten

GGZ-Maatwerk werkt vanuit een systemische visie. Als mens maken we deel uit van een verschillende milieu’s zoals het gezin, de familie, de vriendenkring, het werk etc. Telkens wanneer er iets gebeurd is dit van invloed op de verschillende systemen.

De verbinding tussen de verschillende milieu’s is een belangrijk aandachtspunt in de behandeling. Dit betekent dat we vragen en problemen van de cliënt bezien in de context van zijn leefomgeving om vervolgens de behandeling daarop af te stemmen.

We beschikken over verschillende behandel/begeleidingsvormen (evidence/practise based) zoals:

 • Individuele therapie
 • Interpersoonlijke therapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Schematherapie
 • Gestaltpsychotherapie
 • Mindfulness
 • Gezinstherapie
 • Psychologisch onderzoek
 • (Kinder- en Jeugd-) psychiatrische diagnostiek
 • Farmacotherapie (medicatie)
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Ouderbegeleiding
 • Partner/relatie therapie
 • Bemiddeling, begeleiding en advisering richting school
 • SOVA training
 • Psychomotore therapie
 • Groepstherapie
 • Speltherapie
 • Video-interactiebegeleiding
 • Behandeling rondom echtscheiding
 • Behandeling van kinderen van gescheiden ouders
 • Supervisie/leertherapie
 • Bij- en nascholing

Hier vind u de praktijken die aangesloten zijn bij ggz-maatwerk:

Praktijk de Bongerd

Praktijk van Dijk

Polyzoom

Contact: info@ggz-maatwerk.nl