Scholing


Maatwerk biedt naast begeleiding/behandeling ook mogelijkheden op het gebied van onderwijs, supervisie en leertherapie voor onder meer gedragstherapeuten, gz-psychologen en rouwtherapeuten  in opleiding.

In de zorg vindt er een verschuiving plaats van de specialistische zorg naar de Generalistische Basis GGZ en naar de Huisartsenzorg met (POH-GGZ). De huisarts krijgt meer mogelijkheden om patiënten adequaat te behandelen door de uitbreiding van de module POH-GGZ.

Binnen Maatwerk bestaat de mogelijkheid voor huisartsen de module POH-GGZ te organiseren of gebruik te maken van de aanwezige expertise op consultatiebasis.